portfolio > skies

09/11/11
09/11/11
Oil/mounted linen
12"x12"
2011