portfolio > skies

08/27/11
08/27/11
Oil/mounted linen
12"x12"
2011