portfolio > skies

06/03/11
06/03/11
Oil/mounted linen
12"x12"
2011