portfolio > skies

04/23/11
04/23/11
Oil/mounted linen
12"x12"
2011