portfolio > skies

01/12/11
01/12/11
Oil/mounted linen
12"x12"
2011